Ons onderwijs

Waar staat de Schare voor?
De Schare wil een basisschool zijn met open oor, oog en hart voor kinderen.
Een school moet een verlengstuk zijn van de gezinssituatie.
Basis is de veiligheid en het goede gevoel dat kinderen op school moeten hebben. Vanuit deze begrippen staan kinderen open om te leren.
Het leren in de meest brede zin van het woord; leren om een fijn mens te worden en het leren van basisvaardigheden als rekenen, lezen en rekenen.
Op de Schare zoeken we de harmonie van leven en leren.
Kinderen krijgen ruimte om zichzelf te ontdekken als sociaal, creatief en cognitief persoontje.
De zelfstandigheid van de kinderen vinden we belangrijk.
Daarbij volgen we de kinderen uiteraard nauwkeurig zodat er op tijd een aanpassing kan plaatsvinden als het kind hierom vraagt.

In hoofdstuk 1 van onze schoolgids staat uitgebreid omschreven wat de uitgangspunten van onze school zijn. Wij nodigen u van harte uit om dit hoofdstuk door te nemen.

In het schoolplan staat de verwijzing naar onze katholieke identiteit. De manier waarop wij de kinderen waarden en normen mee willen geven, staat nader omschreven in het document: identiteit.

Werken met Units. 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 werken we op 'De Schare' in Units.
Hierin is het team zich dit schooljaar aan het ontwikkelen in samenwerking met 'De Klimop' in Wilbertoord, middels een teamscholing.
In de schoolgids leest u hierover meer informatie.

Onderwijskundig schoolprofiel.
In het onderwijskundig schoolprofiel staat beschreven welk passend onderwijs wij kunnen bieden aan kinderen, die speciale onderwijsbehoeften nodig hebben.