Welkom op de website van basisschool 'de Schare' 

Basisschool de Schare is een moderne en groene basisschool, gelegen in het prachtige dorp Sint Hubert.
De school grenst aan het kerkplein en heeft aan de achterzijde een wijds uitzicht over landerijen en bossen. 

De Schare biedt de kinderen een veilige, stabiele en moderne school, waar kinderen in units instructie krijgen
en waar volop ruimte is voor autonomie van werken in de stilteruimte of de overlegruimte.
Naast de actuele methodes worden de computers dagelijks ingezet om het leren te ondersteunen.

Al vele jaren leveren de kinderen op de Schare goede prestaties, waar kinderen, ouders en leerkrachten trots op zijn.
Maar naast het leren, wordt ook het leven met hoofdletters geschreven. Er is ruimte voor vieringen, projecten, themaweken en musical.
Een vakleerkracht verzorgt het bewegingsonderwijs.

Op deze website leest u alle informatie over onze basisschool die we oprecht een KANJER-school kunnen noemen.