Iedereen is welkom

Een fijne plek om te leren en te spelen.

Worden wie je bent

Focus op persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerken

Door samen te werken ontstaan mooie dingen.

Unitonderwijs

Wij werken in units, met meerdere jarengroepen binnen een klas.

Welkom bij

Basisschool De Schare

Dit is de plek waar de kinderen van Sint Hubert en omgeving mogen leren en groeien, in een veilige én uitdagende omgeving.

In ons unitonderwijs werken kinderen van verschillende leeftijden samen en leren ze van elkaar. In de unit is er ruimte voor de eigen ontwikkeling en wordt zelfstandigheid gestimuleerd. Omdat er altijd twee teamleden in de unit aanwezig zijn, is er ruim aandacht en worden de kinderen gezien.

Wij ontmoeten jullie graag, om de school te laten zien en te vertellen over ons unitonderwijs. En natuurlijk zijn we benieuwd naar jullie vragen en verhaal.

Neem contact op om een afspraak te maken.

Contact

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl