Samenwerking

Basisschool De Schare heeft in samenwerking met Spring vervoer geregeld naar het Kindcentrum in Mill. Ook zijn er enkele gastouders beschikbaar voor naschoolse opvang. Indien u hier gebruik van wilt maken of er meer informatie over wilt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school j.vgerven@optimusonderwijs.nl