Kwaliteitsmeting

2-jaarlijks wordt er een kwaliteitsmeting gedaan onder de ouders, leerlingen en leerkrachten.Aan de hand van de uitkomsten worden verbetertrajecten in gang gezet.

In onze schoolgids is de uitslag van de meest recente kwaliteitsmeting opgenomen.