Oudervereniging

De oudervereniging zorgt voor het innen van  de jaarlijkse bijdrage (€ 20,- per kind) van ouders en overige inkomsten zoals Bag To School kledinginzameling. Van deze inkomsten worden activiteiten betaald. Enkele voorbeelden: sint/kerst, carnaval, sportdag, schoolreis, juffendag etc. Ook bieden de leden (ouders)  van de OV helpende handen in de voorbereiding van en tijdens deze activiteiten. Daarnaast zorgt de OV voor de kado's van jubilea, afscheid etc namens alle kinderen. 

Jaarlijks wordt tijdens de eerste infoavond van de school de overzichten getoond van de jaarrekening en begrotingen voor komend jaar. Daarnaast vergadert de OV ongeveer 6x per jaar. Wil je graag inzicht in de jaarcijfers of een keer een OV vergadering bijwonen? Neem dan contact op met één van de OV leden: 

Annemieke Lavrijsen - voorzitter

Heidi Derks - penningmeester

Nancy Hartjens- secretaris

Lisa Tanis

Lianne Nibbeling

Agnes Litjens

Sanne Thoonen