School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) staat de zorgstructuur van de school beschreven. In het oudrerapport kunt u lezen hoe dat op onze school geregeld is.