Ons onderwijs

Waar staat de Schare voor?
De Schare wil een basisschool zijn met open oor, oog en hart voor kinderen.
Een school moet een verlengstuk zijn van de gezinssituatie.
Basis is de veiligheid en het goede gevoel dat kinderen op school moeten hebben. Vanuit deze begrippen staan kinderen open om te leren. Het leren in de meest brede zin van het woord; leren om een fijn mens te worden en het leren van basisvaardigheden als rekenen, lezen en rekenen.
Op de Schare zoeken we de harmonie van leven en leren.
Kinderen krijgen ruimte om zichzelf te ontdekken als sociaal, creatief en cognitief persoon.
De zelfstandigheid van de kinderen vinden we belangrijk.
Daarbij volgen we de kinderen uiteraard nauwkeurig zodat er op tijd een aanpassing kan plaatsvinden als het kind hierom vraagt.

In hoofdstuk 1 van onze schoolgids staat uitgebreid omschreven wat de uitgangspunten van onze school zijn. Wij nodigen u van harte uit om dit hoofdstuk door te nemen.

In het schoolplan staat de verwijzing naar onze katholieke identiteit. De manier waarop wij de kinderen waarden en normen mee willen geven, staat nader omschreven in het document: identiteit.

Werken met Units. 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 werken we op 'De Schare' in Units.

De organisatievorm van onze school is unitonderwijs. Binnen een unit werken we met meerdere jarengroepen binnen een klas. Een unit bestaat uit vier opeenvolgende jaren. Groep 1-2-3-4 vormen unit 1 en groep 5-6-7-8 vormen unit 2. Per unit werken minimaal twee personeelsleden; twee leerkrachten of een leerkracht en een onderwijsassistent. Hierdoor kunnen kinderen heel goed begeleid worden. De ene leerkracht geeft instructie en de andere leerkracht zorgt voor de begeleiding van de zelfstandig werkende leerlingen. Leerkrachten fungeren als mentor, als coach. Zij sturen waar nodig en begeleiden waar kan.  

In een unit werken en leven kinderen van verschillende leeftijden samen. Door deze samenstelling is er juist ruimte voor individuele aandacht en het werken op eigen niveau. Kinderen kunnen makkelijker aansluiten bij (kleine) instructiegroepen op hun eigen niveau. We zien nu dat kinderen ook aansluiten bij een instructie van een niveau hoger, omdat ze de uitdaging zoeken. Of dat kinderen aansluiten bij een instructie van een niveau lager, omdat ze de herhaling willen krijgen. Ook komt het voor dat een kind voor een vakgebied op een ander niveau leert. We kunnen door het unitonderwijs beter afstemmen op de behoefte van het kind. De leerlingen hebben keuzevrijheid binnen het door de leerkracht geselecteerde leerstofaanbod. We begeleiden de leerlingen in zijn/haar mogelijkheden om steeds meer eigenaarschap over het eigen leerproces te gaan nemen. Ze leren zelf keuzes te maken en grip te krijgen op wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen leren.

Wereldoriëntatie wordt thematisch en groepsdoorbrekend aangeboden op de middagen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke kwaliteiten van kinderen. Deze vorm van onderwijs vraagt om een positief pedagogisch klimaat: een omgeving waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. Een klimaat waarin ervoor gezorgd wordt dat het leeraanbod betekenisvol is en alle kinderen worden uitgedaagd om tot een optimale ontwikkeling te komen. Middels de leerlijn GO bieden we onderzoekend leren aan waarbij ook kinderen hun talenten kunnen etaleren. Tijdens het thematisch onderwijs wordt er aangesloten op onze maatschappij. De kinderen worden binnen een thema in aanraking gebracht met bepaalde beroepen, instanties, gebouwen etc. We halen het maatschappelijk belang de school in en gaan daarvoor ook naar buiten toe, de omgeving in.